top of page

Többváltozós statisztika

Used Books

Ajánlott könyvek

Barna Ildikó – Székelyi Mária: Túlélőkészlet SPSS-hez
Andy Field: Discovering Statistics Using SPSS
Sajtos László – Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv
abc-accomplished-alphabet-48898.jpg

Tárgymutató

Varianciaanalízis, Korreláció, Regresszió, Faktor elemzés, Főkomponens elemzés, Klaszter elemzés, Diszkriminancia analízis, Logisztikus regresszió, ROC-görbe

Market Analysis

Letölthető jegyzetek

StatOkos Jegyzet: Összefoglaló

Adatfájlok: SPSS

Adatfájlok: Excel 

Mire jó a többváltozós statisztika?

A többváltozós statisztikai eljárások ismérve a szignifikancia próbákkal ellentétben, hogy általánosságban nem két esetet, csoportot vagy mintát hasonlítanak össze, hanem annál több változóval operálnak. A többváltozós statisztikai eljárások három nagy csoportja a varianciaanalízisek, az olyan eljárások, amelyek a változók közötti kapcsolatokat tárják fel, illetve azok a próbák, amelyek a változók számát hivatottak csökkenteni vagy rendszerezni. Ebből az is következik, hogy a feltáró jellegű munkák gyakrabban használnak többváltozós módszereket. Emellett az is elmondható, hogy a szignifikanciapróbákat inkább kísérleti módszertanban, többváltozós eljárásokat pedig jellemzően kérdőíves kutatások esetén alkalmazunk. Természetesen ez nem kizárólagos, minden esetben a kutatás jellege és sajátosságai a mérvadóak. 

Válassz az alábbi témák közül:

VARIANCIAANALÍZIS

 [Egyszempontos varianciaanalízis Összetartozó-mintás varianciaanalízis Többszempontos varianciaanalízis ... ]

KORRELÁCIÓ ÉS REGRESSZIÓ

[ Korreláció, lineáris regresszió ...]

FAKTOR- ÉS KLASZTERELEMZÉS

[ Faktorelemzés, főkomponens elemzés, klaszterelemzés ...]

[ Diszkriminancia analízis, logisztikus regresszió, ROC-görbe ...]

ELEMEK ÉS VÁLTOZÓK DIFFERENCIÁLÁSA

bottom of page