top of page

COCHRAN-Q, FRIEDMAN, KRUSKAL-WALLIS TESZTEK

Tárgymutató

Általános ismertető

Cochran-Q próba

Friedman teszt

Kruskal-Wallis próba

Ajánlott könyvek

Barna Ildikó – Székelyi Mária: Túlélőkészlet SPSS-hez
Andy Field: Discovering Statistics Using SPSS
Sajtos László – Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv

Letölthető adatfájlok

Standardizált adattábla - Minden statisztikai próbához - EXCEL

Standardizált adattábla - Minden statisztikai próbához - SPSS

Leíró Statisztika - SPSS

Please reload

Bevezető

A többváltozós statisztikai eljárások ismérve a szignifikancia próbákkal ellentétben, hogy általánosságban nem két esetet, csoportot vagy mintát hasonlítanak össze, hanem annál több változóval operálnak. A többváltozós statisztikai eljárások három nagy csoportja a varianciaanalízisek, az olyan eljárások, amelyek a változók közötti kapcsolatokat tárják fel, illetve azok a próbák, amelyek a változók számát hivatottak csökkenteni vagy rendszerezni. Ebből az is következik, hogy a feltáró jellegű munkák gyakrabban használnak többváltozós módszereket. Emellett az is elmondható, hogy a szignifikanciapróbákat inkább kísérleti módszertanban, többváltozós eljárásokat pedig jellemzően kérdőíves kutatások esetén alkalmazunk. Természetesen ez nem kizárólagos, minden esetben a kutatás jellege és sajátosságai a mérvadóak. Az alábbi példák az IBM SPSS szoftverhez készültek.

Többváltozós szignifikancia próbák

Cochran-Q próba, Friedman teszt, Kruskal-Wallis próba

Ez a három próba valahol a klasszikus szignifikancia próbák és az egyszerűbb többváltozós statisztikai próbák között helyezkedik el. A szignifikancia próbákhoz azért hasonlítanak, mert szignifikáns különbséget keresnek a feltételek és csoportok között, ugyanakkor kettőnél több változóval dolgoznak, mint a többváltozós statisztikai eljárások.

Legalább három, nominális dichotóm változónak az összehasonlítása

Egy csoporton belül

Cochran-Q próba

Vagyis: ebben az esetben csak egy csoporton vizsgáljuk legalább három darab nominális, dichotóm változó eloszlását (például: egy osztályban, milyen a barna és szőke hajúak, illetve a zöld és kék szeműek és lányok és fiúk aránya. 

Fontos ismeretanyag!

Legalább három, ordinális változónak az összehasonlítása

Egy csoporton belül

Friedman teszt

Vagyis: ebben az esetben csak egy csoporton vizsgáljuk legalább három darab ordinális változó eloszlását (például: egy általános demográfiai felmérés során az iskolázottság, jövedelmi kategóriák és az élettel való elégedettséget, Likert skálán.)

Egy ordinális szintű változó összehasonlítása

Legalább három, nem paraméteres, független  változó által kialakított csoport között 

Kruskal-Wallis próba

Vagyis: a Kruskal- Wallis próba esetében a függő változónk ordinális skálán jegyzett érték, melyet legalább három darab, független változó által kialakított csoportban hasonlítunk össze, ami általában nominális mérési szintű. Például az iskolázottság felmérése esetében összehasonlítjuk, hogy az milyen az alacsony, közepes és magas jövedelmi kategóriák között.

bottom of page