TÁBLÁZATKEZELÉS - MS EXCEL

Tárgymutató

Excel tudnivalók
Excel tippek

Függvények

Függvények rögzítése

Ajánlott könyvek

Microsoft Office: Excel


Manapság még mindig a legfontosabb számítógépes alkalmazások között tartjuk számon a Microsoft Office programcsomagját. Több évtizedes múltra visszatekintő és folyamatosan fejlődő szoftvereik segítségével képesek lehetünk a szövegszerkesztési, táblázatkezelési és prezentációkészítési feladatok elvégzésére. Mint jeleztük, a publikálás és kutatás, az adatok nyilvántartása végett nagy terhet vesznek le a vállunkról. Ennek ellenére sok „életmentő” tipp és trükk van az MS Office tarsolyában, melyeket használva sokkal gyorsabban leszünk képesek a munkánkat elvégezni, emellett értekezni fogunk a legtöbbet idézett problémákról és azok megoldásairól is. Ebben a fejezetben pontokba szedve láthatjátok, hogy mit és hogyan tudtok elvégezni!

A kutatásaink elkészítésének másik alapkelléke lehet a Microsoft Office programcsomag másik tagja az Excel. Számos adatot tárolhatunk benne, számolhatunk vele, ráadásul az IBM SPSS Statistics is támogatja a formátumát. Kiegészítésképp megjegyezzük, hogy nem csak az Excel létezik, mint táblázatkezelő. Több ingyenesen elérhető „testvére” is megtalálható, mellyel hasonlóképpen tudtok adatokat szerkeszteni!

Alapvető függvények


SZUM függvény - Adatok összesítése

A SZUM függvény segítségével összevonhatók az adott cellatartomány értékei, azaz a megadott cellák összeadott értékét jeleníti meg.

=SZUM(a megadott cellatartomány (első cella : utolsó cella) vagy pontos vesszővel elválasztott (első cella; második cella; N. cella) külön cellák)

ÁTLAG függvény - Adatsorok átlagának meghatározása

Az ÁTLAG függvény segítségével a megadott cellatartomány értékéinek az átlaga jelenik meg.

=ÁTLAG(a megadott cellatartomány (első cella : utolsó cella) vagy pontos vesszővel elválasztott (első cella; második cella; N. cella) külön cellák)

MIN és MAX függvény - A legnagyobb és legkisebb érték meghatározása

MIN és MAX függvény A MIN és MAX függvény segítségével az adott cellatartomány legkisebb (MIN) és legnagyobb (MAX) értékét kaphatjuk meg

=MIN/MAX(a megadott cellatartomány (első cella : utolsó cella) vagy pontos vesszővel elválasztott (első cella; második cella; N. cella) külön cellák)

MÓDUSZ függvény - A leggyakoribb érték meghatározása

A MÓDUSZ függvény segítségével a megadott cellatartomány értékéinek a módusza jelenik meg.

=MÓDUSZ.EGY(a megadott cellatartomány (első cella : utolsó cella) vagy pontos vesszővel elválasztott (első cella; második cella; N. cella) külön cellák)

MEDIÁN függvény - Adatsorok középső értékének meghatározása

A MEDIÁN függvény segítségével a megadott cellatartomány értékéinek a mediánja (a sorbarendezett adatok közül a középső) jelenik meg.

=MEDIÁN(a megadott cellatartomány (első cella : utolsó cella) vagy pontos vesszővel elválasztott (első cella; második cella; N. cella) külön cellák)

KVARTILIS függvény - Az adatsorok negyedszintjeinek meghatározása

A KVARTILIS függvény segítségével a megadott cellatartomány értékéinek a negyedszintjei (kvartilisei) jelennek meg. A felső és alsó kvartilist is kiszámíthatjuk (vagyis a minta felső és alsó 25%-át, legyen szó fizetésről, vagy adott teszten elért pontszámról).

=KVARTILIS.KIZÁR(tömb;kvart), ahol:
Tömb: Azon számértékek tömbje vagy cellatartománya, amelyek kvartilisét meg kell határozni.

Kvart: Azt jelzi, hogy melyik értéket kell kiszámítani (1 = alsó kvartilis, 3 = felső kvartilis érték).

DARABTELI függvény - Egy elem darabszámának meghatározása

A DARABTELI függvény segítségével a megadott cellatartomány értékein belül egy általunk megadott kritériumnak megfelelő elemek számát adja meg

=DARABTELI(a cellatartomány megadása; kritérium megadása, amely „” jelek közé ágyazva lehet normál szöveg is)

HA függvény - Egy feltétel vizsgálata

Képzeljünk el egy táblázatot, amely tartalmazza 100 ember kísérleti eredményeit. Reakcióidővizsgálat adatait adják meg, ahol az adatok 100 és 700 msec között váltakoznak. Azonban nekünk egy külön oszlopba kell jelölnünk a gyorsabbakat és a lassabbakat. Ennek feltételeként gyorsnak tekintjük, aki 450 msec alatt oldotta meg a feladatot és lassúnak, aki felette. Ennek jelölésében hogyan segít a „HA” függvény?

Első lépésként keressük meg az üres cellákat, ahova az adatsort szeretnénk illeszteni, majd írjuk be:

=HA(ide jön a vizsgálat cellatartománya, és a logikai feltétel; ide az annak megfelelő IGAZ érték; ide pedig az annak megfelelő HAMIS érték)

FKERES függvény - Egy érték megkeresése és a helyének megadása

Az FKERES függvény segítségével egy megadott táblázat (vagy tetszőleges cellatartomány) oszlopában megkeres egy általunk megadott értéket, majd a találat sorában tovább keresve az általunk megadott újabb oszlopban található, a találati sorral metszésben lévő értéket adja meg.

=FKERES(keresési érték vagy „” jellel megadott szöveg; oszlop vagy cellatartomány; az általunk megadott oszlop sorszáma a cellatartományon belül; IGAZ/HAMIS és ezzel analóg 1/0 – számértékek esetén kifejezetten jól használható kitétel, mely szerint az IGAZ/1 esetében megközelítő értékekre is ad találatot, míg HAMIS/0 esetében csak pontos értékek esetén ad találatot)

VKERES függvény - Az FKERES fordítottja

Megegyezik az FKERES függvénnyel csak az oszlopok és sorok logikáját kell felcserélni.

HOL.VAN függvény - Egy érték sor vagy oszlopszámának megadása

Az általunk keresett érték sor vagy oszlopszámát adja meg

=HOL.VAN(mi az amit keresünk; melyik sorban vagy oszlopban keressük; egyezés pontossága)

INDEX függvény - Egy sors és oszlop metszéspontjának értéke

Segítségével egy általunk megadott sor és oszlop közös metszéspontjában található értéket adja meg

=INDEX(a cellatartomány vagy táblázat;sorszám;oszlopszám)

SZUMHA függvény

Egy általunk megadott cellatartományban a saját kritériumaink alapján kiválasztott értékhez hozzárendelhető másik oszlop értékeit adja össze.

=SZUMHA(az általunk keresett kritérium helye, tartománya; kritérium; az az oszlop, amelynek megfelelő kritérium esetén társítható értékeket összeadja)

VÉL függvény - Randomizált szám

A segítségével egy véletlenszerű számot megadhatunk, amely 0 és 1 közötti értéket fog felvenni. Amennyiben a megadott függvény után * segítségével valamilyen szám szorzóját is megadjuk, pl.: 10, akkor annak az értékével szorozza a számot.

=VÉL(); ha szorozzuk pl.: =VÉL()*10

VÉLETLEN.KÖZÖTT függvény - Egy randomizált szám két érték között

A segítségével egy véletlenszerű számot megadhatunk, amely két, az általunk választott értékek közé esik.

=VÉLETLEN.KÖZÖTT(a legkisebb érték;a legnagyobb érték)

Függvények


Az Excel egy másik remek tulajdonsága, hogy az adatsorok rendezése mellett számos keresési, kalkulálási, újrakalkulálási és más komplex számítási módokat tesz lehetővé. Ezek egyaránt segítségére vannak a matematikai, gazdasági és statitisztikai számításoknak. Mindemellett másolhatók és sokszorosíthatók, vagyis egyes számolásokat nem kell újra és újra elvégezni a segítségükkel.

Alapvető függvények


SZUM függvény - Adatok összesítése

A SZUM függvény segítségével összevonhatók az adott cellatartomány értékei, azaz a megadott cellák összeadott értékét jeleníti meg.

=SZUM(a megadott cellatartomány (első cella : utolsó cella) vagy pontos vesszővel elválasztott (első cella; második cella; N. cella) külön cellák)

ÁTLAG függvény - Adatsorok átlagának meghatározása

Az ÁTLAG függvény segítségével a megadott cellatartomány értékéinek az átlaga jelenik meg.

=ÁTLAG(a megadott cellatartomány (első cella : utolsó cella) vagy pontos vesszővel elválasztott (első cella; második cella; N. cella) külön cellák)

MIN és MAX függvény - A legnagyobb és legkisebb érték meghatározása

MIN és MAX függvény A MIN és MAX függvény segítségével az adott cellatartomány legkisebb (MIN) és legnagyobb (MAX) értékét kaphatjuk meg

=MIN/MAX(a megadott cellatartomány (első cella : utolsó cella) vagy pontos vesszővel elválasztott (első cella; második cella; N. cella) külön cellák)

MÓDUSZ függvény - A leggyakoribb érték meghatározása

A MÓDUSZ függvény segítségével a megadott cellatartomány értékéinek a módusza jelenik meg.

=MÓDUSZ.EGY(a megadott cellatartomány (első cella : utolsó cella) vagy pontos vesszővel elválasztott (első cella; második cella; N. cella) külön cellák)

MEDIÁN függvény - Adatsorok középső értékének meghatározása

A MEDIÁN függvény segítségével a megadott cellatartomány értékéinek a mediánja (a sorbarendezett adatok közül a középső) jelenik meg.

=MEDIÁN(a megadott cellatartomány (első cella : utolsó cella) vagy pontos vesszővel elválasztott (első cella; második cella; N. cella) külön cellák)

KVARTILIS függvény - Az adatsorok negyedszintjeinek meghatározása

A KVARTILIS függvény segítségével a megadott cellatartomány értékéinek a negyedszintjei (kvartilisei) jelennek meg. A felső és alsó kvartilist is kiszámíthatjuk (vagyis a minta felső és alsó 25%-át, legyen szó fizetésről, vagy adott teszten elért pontszámról).

=KVARTILIS.KIZÁR(tömb;kvart), ahol:
Tömb: Azon számértékek tömbje vagy cellatartománya, amelyek kvartilisét meg kell határozni.

Kvart: Azt jelzi, hogy melyik értéket kell kiszámítani (1 = alsó kvartilis, 3 = felső kvartilis érték).

DARABTELI függvény - Egy elem darabszámának meghatározása

A DARABTELI függvény segítségével a megadott cellatartomány értékein belül egy általunk megadott kritériumnak megfelelő elemek számát adja meg

=DARABTELI(a cellatartomány megadása; kritérium megadása, amely „” jelek közé ágyazva lehet normál szöveg is)

HA függvény - Egy feltétel vizsgálata

Képzeljünk el egy táblázatot, amely tartalmazza 100 ember kísérleti eredményeit. Reakcióidővizsgálat adatait adják meg, ahol az adatok 100 és 700 msec között váltakoznak. Azonban nekünk egy külön oszlopba kell jelölnünk a gyorsabbakat és a lassabbakat. Ennek feltételeként gyorsnak tekintjük, aki 450 msec alatt oldotta meg a feladatot és lassúnak, aki felette. Ennek jelölésében hogyan segít a „HA” függvény?

Első lépésként keressük meg az üres cellákat, ahova az adatsort szeretnénk illeszteni, majd írjuk be:

=HA(ide jön a vizsgálat cellatartománya, és a logikai feltétel; ide az annak megfelelő IGAZ érték; ide pedig az annak megfelelő HAMIS érték)

FKERES függvény - Egy érték megkeresése és a helyének megadása

Az FKERES függvény segítségével egy megadott táblázat (vagy tetszőleges cellatartomány) oszlopában megkeres egy általunk megadott értéket, majd a találat sorában tovább keresve az általunk megadott újabb oszlopban található, a találati sorral metszésben lévő értéket adja meg.

=FKERES(keresési érték vagy „” jellel megadott szöveg; oszlop vagy cellatartomány; az általunk megadott oszlop sorszáma a cellatartományon belül; IGAZ/HAMIS és ezzel analóg 1/0 – számértékek esetén kifejezetten jól használható kitétel, mely szerint az IGAZ/1 esetében megközelítő értékekre is ad találatot, míg HAMIS/0 esetében csak pontos értékek esetén ad találatot)

VKERES függvény - Az FKERES fordítottja

Megegyezik az FKERES függvénnyel csak az oszlopok és sorok logikáját kell felcserélni.

HOL.VAN függvény - Egy érték sor vagy oszlopszámának megadása

Az általunk keresett érték sor vagy oszlopszámát adja meg

=HOL.VAN(mi az amit keresünk; melyik sorban vagy oszlopban keressük; egyezés pontossága)

INDEX függvény - Egy sors és oszlop metszéspontjának értéke

Segítségével egy általunk megadott sor és oszlop közös metszéspontjában található értéket adja meg

=INDEX(a cellatartomány vagy táblázat;sorszám;oszlopszám)

SZUMHA függvény

Egy általunk megadott cellatartományban a saját kritériumaink alapján kiválasztott értékhez hozzárendelhető másik oszlop értékeit adja össze.

=SZUMHA(az általunk keresett kritérium helye, tartománya; kritérium; az az oszlop, amelynek megfelelő kritérium esetén társítható értékeket összeadja)

VÉL függvény - Randomizált szám

A segítségével egy véletlenszerű számot megadhatunk, amely 0 és 1 közötti értéket fog felvenni. Amennyiben a megadott függvény után * segítségével valamilyen szám szorzóját is megadjuk, pl.: 10, akkor annak az értékével szorozza a számot.

=VÉL(); ha szorozzuk pl.: =VÉL()*10

VÉLETLEN.KÖZÖTT függvény - Egy randomizált szám két érték között

A segítségével egy véletlenszerű számot megadhatunk, amely két, az általunk választott értékek közé esik.

=VÉLETLEN.KÖZÖTT(a legkisebb érték;a legnagyobb érték)

Függvény értékeinek a rögzítése 


A függvények másolhatósága és sokszorosíthatósága remek opciója az Excelnek. Azonban ezeknek a módoknak a használata során megfigyelhetjük azt a jelenséget, amikor a mozgatás, másolás, sokszorosítás párhuzamosan magával vonja a sorok és az oszlopok mozgását is a képletben, holott erre lehet nincs szükségünk. Ennek megoldása, hogy rögzítjük azt az értéket, amelyet nem szeretnénk mozgatni. Ezt megtehetjük az F4 billentyűzet segítségével. Elsőként keressük meg a függvényünket, ahol a rögzíteni kívánt értékre kattintunk. Most nyomjuk meg az F4 billentyűt. Ahogy ezt megtettük, egy "$" jelenik meg az oszlopot megadó betű és szám előtt is. Ebben az esetben mindkettőt rögzítettük, vagyis az értékeinket abból az oszlopból és számból fogja hozni a függvény a másolást követően is. Ha újra lenyomjuk az F4 billentyűt, akkor csak az oszlopot jelentő betű elé tesz "$" jelet, ha újra megnyomjuk, akkor pedig a szám elé. Amelyik előtt megjelenik a "$" jel, azt az értéket rögzítettük, vagyis abból fogja venni a következő adatokat a rendszer mozgatás, másolás és sokszorosítás után is. Minden más értéket a másolás/sokszorosítás irányának megfelelő irányba kalkulál.

excel5.png