top of page

SZAKIRODALMAK TÍPUSAI

Tárgymutató

Szakirodalmak típusai

Szakirodalmak áttekintése

Ajánlott könyvek

Dr. Szokolszky Ágnes: Kutatómunka a pszichológiában

Szakirodalmak

A tudományos cikkeket az adott területen jártas szakemberek írják, típusuk pedig attól függ, hogy maga a szerző milyen típusú információt kíván megosztani. Ezek alapján a tudományos cikkek lehetnek: empirikus kutatáson alapuló cikkek, szakirodalmi cikkek, esettanulmányok, műszaki cikkek, elméleti cikkek, módszertani cikkek, könyvajánlók vagy akár levelek. Ezek közül az empirikus kutatásokon alapuló cikkek a legelterjedtebbek. A tudományos cikkeket különbözőképpen gyűjtik, általában az adott tudománynak megfelelő folyóiratban. A kereséshez fontos tudnunk, hogy a különböző internetes keresők különböző témákat gyűjtenek, így a keresés specializációjának első szintje maga a megfelelő keresőmotor kiválasztása. 

Kutatásaink megírásakor elengedhetetlen, hogy a használt források megfeleljenek olyan alapkritériumoknak, mint például a hitelesség vagy a megbízhatóság. Hitelesség az egyik legfontosabb pontja a cikk forrásának minőségét illetően. Belátható az, hogy nem megbízható források sokszor fals vagy nem alátámasztott információkat tartalmazhatnak, melynek felhasználása a saját munkánk hitelességét is alááshatja. Ebből kifolyólag érdemes tudnunk, hogy mely források azok amelyek esetében bízhatunk abban, hogy a téma szakértői (lektorok) munkájának köszönhetően nem futunk bele nem megfelelő módszertannal lefolytatott kutatásokat bemutató cikkekbe, hamis adatokba, etc.

Érdemes mindig megtekinteni tehát, hogy ki a cikk szerzője és a forrást legelemibb szinten is hová vezetik vissza. A cikkek használhatósága több faktorból tevődik össze: legfontosabb, ha mindig megnézzük a publikáció címét, alcímét, szerzőjének nevét, az absztraktot és a megjelenés dátumát. Ez utolsó különösen fontos, hiszen érdemes arra törekednünk, hogy lehetőleg  2000 után megjelent kurrens szakirodalmakra hivatkozzunk.

 

A cikk olvasásának megkezdése előtt érdemes fejleszteni a képességet az ún. „skimming” folyamatára, melynek lényege, hogy a szakirodalomból a leglényegesebb információt ki tudjuk szűrni és azt egy egész és viszonylag könnyen megérthető koncepcióba tudjuk helyezni. 

Szakirodalmak áttekintéséről

Ahhoz, hogy egy cikket teljes mélységében meg tudjunk érteni és fel tudjunk dolgozni, fontos a cikk megszületéséhez közvetlenül vezető egyéb szakirodalmakat is átolvasnunk, így helyezve kontextusba az ott megjelenő információt. A különböző szakirodalmak megfelelő feldolgozását és elméleti bevezetőnkben (megfelelően lehivatkozott formában!) való citálását elősegítheti az ún 5C módszer alkalmazása (cite, compare, contrast, critique, and connect vagyis: idézés, összehasonlítás, kontrasztba helyezés, kritika megfogalmazása és kapcsolatok kerese). Érdemes tehát minden esetben kiemelni egy-egy említett kutatás jelentőségét, illetve felvázolni annak más a témában született cikkekkel való kapcsolatát és a köztük jelen lévő ok-okozati viszonyokat, hogy minél árnyaltabb képet adhassunk az adott problémakörről.  

bottom of page