top of page

STATISZTIKA

Miben segít a statisztika ismerete?

Válassz az alábbi témák közül:

"Egy vizsgálat első közvetlen eredménye a nyers adat: valamely szisztematikus empirikus eljárással gyűjtött, legtöbb esetben számszerűsített megfigyelés. A nyers adathalmaz sok információt tartalmaz, de feldolgozatlan állapotban ez az információ nem nyilvánvaló. A számszerű adatok statisztikai feldolgozása szükséges ahhoz, hogy eredményeinket áttekinthető formába rendezzük, a bennük rejlő információt kinyerjük, és mennyiségileg megalapozott következtetéseket vonjunk le. A statisztikai feldolgozás tehát a kutatómunka szerves részét képezi, az idevonatkozó ismeretanyaggal azonban csak annyiban foglalkozunk, amennyiben az elengedhetetlenül szükséges a kutatás teljes logikájának megértéséhez."

Dr. Szokolszky Ágnes: Kutatómunka a pszichológiában

[ Átlag, szórás, módusz, medián ...]

STATISZTIKAI PROGRAMOK 

[ IBM - SPSS, PSPP, ROPStat, CogStat .. ]

[ Adatok konvertálása, bevitele,  mérésre alkalmassá tétele ... ]

ELŐTESZTELÉS

[ Normalitásvizsgálat, eloszlások, kiugró értékek eltávolítása ...]

LEÍRÓ STATISZTIKA

AZ ADATOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS ÁTDOLGOZÁSA

[ Egymintás t-próba, független mintás t-próba, páros mintás t-próba, khí-négyzet próba ... ]

[ Klaszteranalízis, regressziószámítás, főkomponenselemzés, varianciaanalízis ...]

STATISZTIKAI ALAPPROBLÉMÁK TÁRGYALÁSA

[ A kapott adatok helyes értelmezése, a statisztikai számolások előnyei és hátrányai ...]

VALÓSZÍNŰSÉG

[ Bayes-tétele és a valószínűség]

SZIGNIFIKANCIA PRÓBÁK

TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKA

bottom of page