top of page

PUBLIKÁLÁS MENETE

Tárgymutató

Tájékozódás

Tervezés

Elővizsgálat

Adatgyűjtés és feldolgozás

Nyilvánossá tétel

Ajánlott könyvek

Dr. Szokolszky Ágnes: Kutatómunka a pszichológiában

Út a publikációig

A következőkben az eddigieknél gyakorlatiasabb szempontból vizsgáljuk meg a kutatómunka fázisait, a kutatási terv megírásától kezdve a szakirodalom feltárásának problémáján keresztül az eredmények közzétételével kapcsolatos kérdésekig. Mielőtt részletesebben tárgyalnánk az egyes pontokat, áttekintjük a kutatómunka teljes ívét, és abban az egyes szakaszokat. A folyamat alapvető felépítését tekintve kétféle sémát írhatunk le: a kvantitatív paradigma keretében zajló kutatásban meghatározó szerepet játszik a tervezés, amelyre az egyes szakaszok végrehajtása épül – ezt a modellt a tervvégrehajtáson alapuló kutatás modelljének nevezhetjük. Ez a felépítés jellemzi a kutatások túlnyomó többségét. A kvalitatív paradigma keretében zajló kutatásban a tervezés szintén fontos, de nem határozza meg teljes mértékben a kutatás lépéseit, amelyek bizonyos fokig menet közben alakulnak, ezt a modellt a folyamat közben alakuló kutatás modelljének nevezhetjük. Ez az építkezés a pszichológiai kutatásoknak csak kis részére jellemző. Sematikus leírások sohasem jellemzik tökéletesen a valóságot, az itt következő sémák is nagyban leegyszerűsítik a kutatás valós gyakorlatát. Mindamellett a kezdő kutatónak segítséget jelenthet, ha világosan látja a kutatómunka alapvető szakaszait és azokat a feladatokat, amelyeket az egyes szakaszok során meg kell valósítania. A következő áttekintésben először a kvantitatív paradigmában folyó kutatásokat tartjuk szem előtt, majd ezt követően térünk ki a kvalitatív modellre.

bottom of page