PUBLIKÁLÁS MENETE

Tárgymutató

Tájékozódás

Tervezés

Elővizsgálat

Adatgyűjtés és feldolgozás

Nyilvánossá tétel

Ajánlott könyvek

Dr. Szokolszky Ágnes: Kutatómunka a pszichológiában

Út a publikációig

A következőkben az eddigieknél gyakorlatiasabb szempontból vizsgáljuk meg a kutatómunka fázisait, a kutatási terv megírásától kezdve a szakirodalom feltárásának problémáján keresztül az eredmények közzétételével kapcsolatos kérdésekig. Mielőtt részletesebben tárgyalnánk az egyes pontokat, áttekintjük a kutatómunka teljes ívét, és abban az egyes szakaszokat. A folyamat alapvető felépítését tekintve kétféle sémát írhatunk le: a kvantitatív paradigma keretében zajló kutatásban meghatározó szerepet játszik a tervezés, amelyre az egyes szakaszok végrehajtása épül – ezt a modellt a tervvégrehajtáson alapuló kutatás modelljének nevezhetjük. Ez a felépítés jellemzi a kutatások túlnyomó többségét. A kvalitatív paradigma keretében zajló kutatásban a tervezés szintén fontos, de nem határozza meg teljes mértékben a kutatás lépéseit, amelyek bizonyos fokig menet közben alakulnak, ezt a modellt a folyamat közben alakuló kutatás modelljének nevezhetjük. Ez az építkezés a pszichológiai kutatásoknak csak kis részére jellemző. Sematikus leírások sohasem jellemzik tökéletesen a valóságot, az itt következő sémák is nagyban leegyszerűsítik a kutatás valós gyakorlatát. Mindamellett a kezdő kutatónak segítséget jelenthet, ha világosan látja a kutatómunka alapvető szakaszait és azokat a feladatokat, amelyeket az egyes szakaszok során meg kell valósítania. A következő áttekintésben először a kvantitatív paradigmában folyó kutatásokat tartjuk szem előtt, majd ezt követően térünk ki a kvalitatív modellre.

LOGO that impresses


You get to choose from dozens of logo options until we find the one you love!
BRAND STRATEGY that attracts


In 60 minutes, we’ll discuss ways you can dramatically improve your business results with a brand that attracts the perfect client and a website the captures interested prospects.
FULLY UNDERSTAND BRANDING


Branding is the outward expression of your inner desires for the world to be different. It's how the world finds out what you were born to do; what you were here to change. In order to create the best possible brand for you, you have to know what branding really is. Through our methodology, you will understand fully and know wholly the true meaning of "creating a brand."
WEBSITE that sells


A mobile responsive website that acts as your online sales person. You can add ecommerce, booking, a blog, and so much more! -Search Engine Optimization -Edit the website on your own
BUSINESS CARD that wows


There's nothing more satisfying than handing someone an impressive business card.