Nemparaméteres próbák alkalmazási köre

abc-accomplished-alphabet-48898.jpg

Tárgymutató

Általánosságban a nemparaméteres próbákról; alkalmazási feltételek; döntési folyamat; Wilcoxon-féle előjeles rangpróba; Mann-Whitney U-próba; Kruskal-Wallis próba; Friedman próba; futtatás: SPSS, R, Kézi számítások  

Market Analysis

Letölthető jegyzetek


StatOkos Jegyzet: Nemparaméteres próbák

StatOkos Jegyzet: Összefoglaló

Adatfájlok: SPSS

Adatfájlok: Excel 

Used Books

Ajánlott könyvek

Barna Ildikó – Székelyi Mária: Túlélőkészlet SPSS-hez
Andy Field: Discovering Statistics Using SPSS
Sajtos László – Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv
 

A hipotézisvizsgálatok általános célja, hogy a populációból szerzett minták tulajdonságai között különbséget keressenek. Ezek az összehasonlítások alapvetően azt feltételezik, hogy a minták között nincs számottevő (szignifikáns) eltérés. Ezt a feltételezést nevezzük nullhipotézisnek (H0). A különbségek keresésére leggyakrabban a hipotézisvizsgálatok közé tartozó t-próbákat használjuk akkor, ha ismertek a populáció paraméterei, vagyis tudjuk, hogy a populációból vett minta követi a normál eloszlást. Azonban egyes esetekben a normalitás feltétele nem teljesül vagy csak egyszerűen megismerhetetlen a paraméter, ami a populációt jellemzi. Ilyen esetekben és ordinális mérési szintű változók esetén a nemparaméteres próbákat alkalmazzuk. A nemparaméteres próbák általánosan azt feltételezik, hogy a minták mediánjai (!) között nem találunk eltérést. A döntési kritérium ebben az esetben úgy fogalmazható meg, hogy a minták mediánjai megegyeznek vagy sem.  Amennyiben nincs számottevő eltérés közöttük, akkor a nullhipotézist megtartjuk, vagyis a mintánk nem tér el:

  • egy előre meghatározott mediántól (Wilcoxon-féle előjeles rangpróba),

  • két független csoport a mediánja nem  tér el egymástól (Mann-Whitney-féle U-próba)

  • egy elő- és utómérés mediánja nem különbözik (Wilcoxon-féle előjeles rangpróba)

  • több független csoport mediánja nem különbözik (Kruskal-Wallis próba)

  • vagy több, összefüggő mérés mediánja nem különbözik (Friedman próba)

 

Ellenkező esetben az eltérést feltételező ún. alternatív hipotézist (Ha) választjuk. A nemparaméteres próbák tehát folytonos (függő) változók mediánjait vagy ordinális mérési szintű változók mediánjait vizsgálják. Ez abból az összefüggésből ered, hogy a diszkrét (nominális) változóknak nincs sorba rendezhető értéke, amely a mediánszámítás alapja. Lehetséges, hogy a minta normalitása nem teljesül, így az egyes értékek rangsorolása biztosabb képet nyújt a populációról. A nemparaméteres próbák általános feltétele tehát, hogy a minták nem-normál eloszlásból származó folytonos változók vagy ordinális változók legyenek. A legtöbb statisztikai programban a kalkulációra kerülő p-érték alapján hozunk döntést. Ettől függetlenül mindkét értéket figyelembe vehetjük a számításaink során, ezek általában megegyező konklúziót mutatnak.

 

Amíg a t-próbákat általánosan paraméteres próbáknak is nevezzük azért, mert az előfeltételüknek minősülő normál eloszlás számos tulajdonságát ismerhetjük előre, addig egy nem-normál eloszlásnál már nehéz megmondani ezeket a paramétereket, hiszen számos variációjuk lehetséges. Abban az esetben, ha nincs előzetes információnk a populációból vett minta normalitását illetően, nekünk kell kideríteni, hogy megismerhető-e a paraméter. Ebben az esetben az eloszlások grafikus elemzése (hisztogram, Q-Q plot ábra) az egyik legfontosabb teendő, továbbá a normalitásvizsgálatok közé tartozó Saphiro-Wilk és/vagy Kolmogorov-Smirnov féle tesztek alkalmazhatók.

Abacus

Általában a nemparaméteres próbákról

A nemparaméteres próbákat azért alkalmazzuk, mert a populáció eloszlását jellemző paraméter nem követi:

 

  • a normál eloszlást (folytonos változók esetén),

  • binomiális eloszlást (dichotóm adatsorok esetén)

  • vagy a poisson eloszlást (egy adott esemény bekövetkezésének eloszlása egy eseménytérben)

 

 

 

A folytonos adatsorok esetében a normál eloszlás meglétét a normalitásvizsgálatok segítségével végezhetjük. Erre vonatkozóan számos különböző leírást találunk. Konklúzióként azt tudjuk elmondani, hogy az adatsorok tesztelését érdemes első sorban a Saphiro-Wilk féle normalitásvizsgálattal ellenőrízni. Mivel ezt a statisztikai eljárást a szerzők n=50 elemszám mellett végezték el, eddig a határig biztos eredményt ad. A magasabb elemszámokkal is megbírkózik, megerősítésképpen elvégezhetjük a Kolmogorov-Smirnov féle normalitásvizsgálatot is. Mindkét próba nullhipotézise, hogy a minta normál eloszlású populációból származik, ellenkező esetben (szignifikáns eltérés esetén) az eloszlás nem normál, ilyenkor érdemes a nemparaméteres próbákat használni. Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy ha nincs lehetőségünk vagy tudásunk elvégezni a normalitásvizsgálatot, akkor az eloszlás alakját illetően meggyőződhetünk a hisztogram és a Q-Q plot ábra alapján is. 

 

 

A legtöbb nemparaméteres próba rangosoroláson alapul, amelynek segítségével megpróbálják kiküszöbölni a paraméteres eloszlásoktól való eltérést, azonban nem minden nemparaméteres próba dolgozik ezzel a metódussal. A rangsorolás alapja, hogy az adatsorokat (34, 56, 56, 71, 12) növekvő sorrendbe helyezve (12, 34, 56, 56, 71) egyesével sorszámot kapnak (1, 2, 3, 4, 5). Ezek a sorszámok az azonos számok esetén is növekvők lesznek (1, 2, 3, 4, 5), azonban a sorszámozás végeztével az azonos sorszámúak között átlagot vonunk (1, 2, 3,5, 3,5, 5). Az így kapott rangsor alkalmassá válik a későbbi összehasonlításra. Fontos kiemelni, hogy csak akkor használjunk nemparaméteres próbát, amikor biztosak vagyunk benne, hogy a paraméteres próbák feltételeinek mindegyike vagy többszörös feltétel esetén nagyobb része sérül. A nemparametrikus eljárások a parametrikus eljárásokkal szemben kevésbé robosztusak, így bizonytalanság esetén javasolt inkább a paraméteres pár megfelelő használata. 

estimations.jpeg

A legtöbb információnk a paraméterről akkor van, ha az követi a normál eloszlás alakját és attól nem tér el számottevően (bal oldali eloszlás). Azonban számos esetben tapasztalhatjuk azt, hogy ez a feltétel nem teljesül (jobb oldali eloszlás). Ekkor nem tudunk biztosat mondani a paraméterről, leginkább azért, mert az eltérő eloszlások nagyon sok "formát ölthetnek". Más esetben pedig egyszerűen nincs lehetőségünk megismerni a populációt jellemző paramétert. 

nplots.gif
Cpk_exp_distribution.png

A Q-Q plot ábra normál eloszlás esetén (bal felső sarok) követi az ábra közepén lineárian növekvő egyenest. Minél inkább eltérő a pontok halmaza, annál biztosabb, hogy az adatsor nem követi a normál eloszlást.

A hisztogramra képzeletben rávetítve a normál eloszlásra jellemző haranggörbét (Gauss-görbe) megfigyelhetjük, hogy attól milyen eltérések mutatkoznak. A hisztogram "oszlopainak" illeszkednie kell a görbéhez. Ettől eltérő formák esetén nem teljesül a normalitás. 

Star Badge
 

Wilcoxon-féle rangpróba

A Wilcoxon-féle előjeles rangpróba célja, hogy megvizsgálja a rendelkezésre álló minták (minta) különbségét. Egyszerre használatos akkor, amikor egy előre meghatározott medián értékhez szeretnénk hasonlítani a mintánkat és akkor is, amikor egy csoporton végzünk két összefüggő mérést. Ezekben az esetekben a teszt azt vizsgálja, hogy a különbségek mediánja mennyire tér el a nullától. 

A próba feltétele, hogy a minta nem-normális eloszlású populációból származzon. A függő (vizsgált) változónak folytonosnak (metrikus skála) vagy ordinális mérési szintűnek kell lennie kell lennie. Diszkrét változók esetében a próba nem alkalmazható, hiszen ott mediánt nem tudunk meghatározni. 

 

Nullhipotézis: a populációk mediánja nem tér el nullától

Alternatív hipotézis: a populációátlag eltér nullától

 

Ha a próba eredménye szignifikáns, elvetjük a nullhipotézist és az alternatív hipotézist választjuk.  

 Hivatkozása: W(df - szabadságfok) = próba értéke, Z = z értéke, p = szignifikancia 

Abacus

módszerek a wilcoxon-féle rangpróba futtatására

CRITICAL INFRASTRUCTURE EMPLOYEES


INTERIM GUIDANCE FROM CDC FOR MEAT AND POULTRY PROCESSING WORKERS AND EMPLOYEES __________________________________________________ PERSONNEL IN CRITICAL INFRASTRUCTURE POSITIONS Some personnel (e.g., emergency first responders) fill essential (critical) infrastructure roles within communities. Based on the needs of indiidual jurisdictions, and the discretion of state or local health authorities, these personnel may be permitted to continue work following potential exposure to SARS-CoV-2 (either travel-associated or close contact to a confirmed case), provided they remain asymptomatic. Personnel who are permitted to work following an exposure should self-monitor under the supervision on their employer's occuptional health program including taking their temperature before each work shift to ensure they remain afebrile. On days these individuals are shceduled to work, the employer's occupational health program could consider measuring temperature and assessing symptoms prior to their starting work. Exposed healthcare personnel who are considered part of critical infrastructure should follow existing CDC guidelines. READ MORE ___________________________________________________ INTERIUM GUIDANCE FOR IMPLEMENTING SAFETY PRACTICES FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE WORKERS WHO MAY HAVE HAD EXPOSURE TO A PERSON WITH SUSPECTED OR CONFIRMED COVID-19 ___________________________________________________ INDIANA STATE DEPARTMENT OF HEALTH RELEASED INDIANA STATE OCCUPATIONAL GUIDELINES ___________________________________________________ PORK INDSUTRY COMMUNICATION ABOUT CRITICAL INFRASTRUCTURE DESIGNATIONS National Pork Producers Council submitted comments to the U.S. Department of Homeland Security explaining how broad the classification of essential infrastructure would have to be to keep the pork industry functioning. At the state level, Indiana Pork submitted a similar letter. Both letters can be accessed below. NPPC Letter 3.18.2020 - Critical Infrastructure Workers Indiana Pork Letter 3.19.2020 - Livestock Transportation ______________________________________________________ PAYCHECK PROTECTION PROGRAM
Application List of current SBA Lenders
TRAVEL AND LIVESTOCK HAULERS


OVERWEIGHT HAULING DURING COVID-19 EMERGENCY PERIOD INDOT has determined that loads of agricultural products interned for emergency response or relief are eligible to travel overweight under the emergency overweight permit, consistent with their statutory authority to issue emergency permits. Vehicles permitted under this emergency permit are limited to 90,000 lbs GVW (axle weight limits also apply, and are included on the permit) and may not exceed legal width, length, and height. All provisions of the M204 General Provisisons of an Oversize/ Overweight Vehicle Permit apply to the emergency permit, and carriers are respondible for any damage caused by their travel. To obtain the emergency overweight permit, carriers must contact the Indiana Department of Revenue's OSW Permitting Office to receive the permit (at no cost, immediately during regular business hours), just like they do with any other OSOW permit. The OSOW Permitting Office can be reached at 317-615-7320 or IndianaOSW@dor.in.gov. The emergency permit must be carried in each vehicle at all times while traveling overweight, along with a copy of the M204 General Provisions avalaible HERE. Indiana State Police have been made aware of this inclusion; they retain full discretion and authority in enforcing vehicle size and weight and OSOW permitting laws and rules. Specific questions can be directed to Leslie Morgan, Freight Manager, at lmorgan1@indot.in.gov or 317-234-2739. ___________________________________________________ HOURS OF SERVICE WAIVER EXTENDED TO FEED HAULERS As you know federal, state, and local government partnership is essential at this time as U.S. pork producers continue to supply America kitchens and consumers around the world with healthy protein. To that end, we wanted to alert you on favorable development today resulting from NPPC's advcacy efforts. On March 25th, the Department of Transportation's Federal Motor Carrier Safety Administration announced that it would expand the scope of its nationwide wavier for Hours of Service (HOS) rules to include feed deliveries. The waivers remain in force until April 12, and could be extended if warranted by the COVID-19 crisis. ___________________________________________________ CRITICAL INDUSTRY EMPLOYEE AUTHORIZATION TO TRAVEL - SAMPLE LETTER Employer should consider providing their employees with documentation that their travel is essential. The National Pork Board has put together a sample letter, as an example for employers to compose a letter specific to their farm and needs. See below the Indiana specific points from the "Stay-At-Home" Order. Indiana Specific -Section 11 of Executive Order 20-08, Section 11 designates food production essential - Section 14 (c) of Executive Order 20-08 deems agriculture as essential business ______________________________________________________ MICHIGAN REQUIRING LETTER INDICATING TRAVEL FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE While Indiana, Ohio, Illinois, and Kentucky are not currently requiring documentation, Michigan is requiring a letter to be carried with workers traveling as part of a critical infrastructure sector. Templates of letters to communicate withmployees about the requirement as well as a template for the letter to be carried are available in English and Spanish on Michigan Farm Bureau's website. If you conduct business across state lines, please use these resources to provide your employees with proper documentation. Thank you to our partners at Indiana Farm Bureau for sharing.
ADDITIONAL RESOURCES


DIY DUST MASK VIDEO TUTORIAL CDC WEBSITE INDIANA BOARD OF ANIMAL HEALTH RESOURCES PRIVATE MARKET LIST IDEM BUSINESS OPERATIONS Due to IDEM staff working remotely, all paperwork MUST be submitted electronically. When submitting electronically, please submit to the corresponding project manager to your county. You will need to reference this MAP. This will be considered the delivered document and the hard copy does not need to be mailed. - Please make sure that all email addresses are accurate. -After submitting a document, please request a response indicating IDEM has received your documents. -Compliance inspections will continue business as usual at this time. If a compliance inspection request is made and you fell it will cause an undue burden because of labor shortages, concerns over exposure to those outside the farm, etc. please contact Indiana Pork. -If problems arise as a direct result of COVID-19 outbreak (labor shortages, etc.) might take you our of regulatory compliance, please contact Indiana Pork.
RECORD KEEPING FOR DEPOPULATION AND DISPOSAL


NATIONAL PORK BOARD DEPOPULATION AND DISPOSAL
MENTAL HEALTH


MENTAL HEALTH RESOURCES NATIONAL SUICIDE PREVENTION LIFELINE: 1-800-273-8255
EQIP FUNDING FOR MORTALITY DISPOSAL


IN NCRS EMERGENCY ANIMAL MORTALITY FACT SHEET
SWINE EUTHANASIA & DEPOPULATION GUIDANCE


INDIANA BOARD OF ANIMAL HEALTH GUIDANCE
USDA's CORONAVIRUS FOOD ASSISTANCE PROGRAM (CFAP)


Download the application and eligibility forms HERE. Read the USDA Press Release HERE.

 

Mann-whitney u próba

Abacus

A Mann-Whitney U próba célja, hogy két független populáció mintáját hasonlítsa össze. Ezek a minták ugyanannak a függő változónak két csoporton történt mérései. Ehhez mintákat kell vennünk, két független csoportból, melyeken ugyanazt a jelenséget mérjük. A kapott változó mediánjait vetjük össze, így lehet kifejezni, hogy a két független mérés eredményei között nulla (azaz nincs) a különbség.

A próba feltétele, hogy a minták nem-normális eloszlású populációból származzanak, emiatt a függő (vizsgált) változónak vagy folytonosnak (metrikus skála) vagy ordinális skálán mértnek kell lennie. Diszkrét változók és ordinális adatsorok esetében a próba nem alkalmazható, hiszen ott mediánokat nem tudunk meghatározni. Bár alkalmazási módja megfelel a kétmintás (független mintás) t-próbának, nem tekinthető annak nem paraméteres verziójának. 

Nullhipotézis: a populáció mediánjai egyenlők

Alternatív hipotézis: a populáció mediánjai eltérők

Ha a próba eredménye bármelyik kritérium szerint szignifikáns, elvetjük a nullhipotézist.  

 Hivatkozása: U(df - szabadságfok) = próba értéke, Z = z értéke, p = szignifikancia 

módszerek a mann-whitney u próba futtatására

Mann-Whitney próba (R)


A Mann-Whitney-próba a független mintás t-próba nemparaméteres párja. Ez azt jelenti, hogy a Mann-Whitney a független mintás t-próbával megegyező kutatási elrendezésben alkalmazható olyan változók esetén, melyek ordinális mérési szintűek, vagy metrikusak, de nem felelnek meg a normál eloszlásnak. Ekkor átlag helyett a csoportok mediánjai kerülnek összevetésre. A próba nullhipotézise szerint a két vizsgált csoport mediánjai nem különböznek jelentősen. Szignifikáns eredmény esetén statisztikailag jelentős eltérésről beszélhetünk.

Próba futtatása SPSS-ben:

A Mann-Whitney teszt megtalálható az Analyze>Nonparametric Tests>Legacy Dialogs>2 Independent Samples menüpontban. A felugró ablakban a „Test Variable List” felületre helyezzük a vizsgálni kívánt ordinális változót. A „Grouping variable” vagyis csoportosító változó lehetőségnél két független csoportot adjunk meg. Valamint az „Options” menüponban a „Descriptive” lehetőséget kiválasztva további információkhoz jutunk. A „Test Statistics” táblázatban vizsgáljuk meg a szignifikancia szintjét. A vizsgálat nullhipotézise szerint a mediánok között nincs különbség a független csoportokban. Ha szignifikáns, ez elvethető. A kapott eredményeknél a „Test Statistics” táblázatban tájékozódva tekinthetjük meg a szignifikancia szintjét. A próba nullhipotézise szerint a mediánok megegyeznek a független csoportokban. Amennyiben a próba szignifikáns, ezt a nullhipotézist elvetve feltételezhetjük, hogy a csoportok között van olyan, melynek mediánja eltérést mutat. Mann-Whitney próba hivatkozása: U(df - szabadságfok) = próba értéke, Z = z értéke, p = szignifikancia
Mann-Whitney próba (SPSS)


A Mann-Whitney U próba a független mintás t-próbával megegyező kutatási elrendezésben alkalmazható olyan változók esetén, melyek ordinális mérési szintűek, vagy metrikusak, de nem normál eloszlású populációból származnak. Ebben az esetben az átlag helyett a csoportok mediánjai kerülnek összehasonlításra. A próba nullhipotézise szerint a két vizsgált csoport mediánjai nem különböznek jelentősen egymástól, a nullhitpozésit megtartjuk. Szignifikáns különbség esetén statisztikailag jelentős eltérésről beszélhetünk, az alternatív hipotézist választjuk.

Próba futtatása SPSS-ben:

A Mann-Whitney teszt megtalálható az Analyze>Nonparametric Tests>Legacy Dialogs>2 Independent Samples menüpontban. A felugró ablakban a „Test Variable List” felületre helyezzük a vizsgálni kívánt ordinális változót. A „Grouping variable” vagyis csoportosító változó lehetőségnél két független csoportot adjunk meg. Valamint az „Options” menüponban a „Descriptive” lehetőséget kiválasztva további információkhoz jutunk. A „Test Statistics” táblázatban vizsgáljuk meg a szignifikancia szintjét. A vizsgálat nullhipotézise szerint a mediánok között nincs különbség a független csoportokban. Ha szignifikáns, ez elvethető. A kapott eredményeknél a „Test Statistics” táblázatban tájékozódva tekinthetjük meg a szignifikancia szintjét. A próba nullhipotézise szerint a mediánok megegyeznek a független csoportokban. Amennyiben a próba szignifikáns, ezt a nullhipotézist elvetve feltételezhetjük, hogy a csoportok között van olyan, melynek mediánja eltérést mutat. Mann-Whitney próba hivatkozása: U(df - szabadságfok) = próba értéke, Z = z értéke, p = szignifikancia

 

A Kruskal-Wallis próba célja, hogy három vagy több független populáció mintáját hasonlítsa össze. Ezek a minták ugyanannak a függő változónak több csoporton történt mérései. Ehhez mintákat kell vennünk, több független csoportból, melyeken ugyanazt a jelenséget mérjük. A kapott változó mediánjait vetjük össze, így lehet kifejezni, hogy a független mérések eredményei között nulla (azaz nincs) a különbség.

A próba feltétele, hogy a minták nem-normális eloszlású populációból származzanak, emiatt a függő (vizsgált) változónak vagy folytonosnak (metrikus skála) vagy ordinális skálán mértnek kell lennie. Diszkrét változók és ordinális adatsorok esetében a próba nem alkalmazható, hiszen ott mediánokat nem tudunk meghatározni. Bár alkalmazási módja megfelel a kétmintás (független mintás) t-próbának, nem tekinthető annak nem paraméteres verziójának. 

Nullhipotézis: a populáció mediánjai egyenlők

Alternatív hipotézis: a populáció mediánjai eltérők

Ha a próba eredménye bármelyik kritérium szerint szignifikáns, elvetjük a nullhipotézist.  

 Hivatkozása: U(df - szabadságfok) = próba értéke, Z = z értéke, p = szignifikancia 

KRUSKAL-WALLIS PRÓBA

Abacus

módszerek a kruskal-wallis próba futtatására

Kruskal-Wallis próba (SPSS)


Kruskal-Wallis próba futtatása SPSS-ben: A Kruskal-Wallis próbát úgy használjuk, hogy kettőnél több független csoportunk van. Megtalálható az Analyze>Nonparametric tests>K Independent samples menüpontban. A felugró ablakban válasszuk ki a „Test Variable List” lehetőséghez azt az egy darab ordinális változót, melyen a mérést végezzük. A „Grouping Variable” tartalmazza a csoportosító nominális változót, mely itt már több, mint két csoportot is tartalmazhat. A minimum és maximum érték értelemszerűen a legalacsonyabb és legmagasabb számú csoportot mutassa. Az „Options” menüpontban kijelölhetjük a „Descriptive” lehetőséget, ugyanis további információkhoz juthatunk a mediánokat és a csoportokat illetően. A kapott eredményeknél a „Test Statistics” táblázatban tájékozódva tekinthetjük meg a szignifikancia szintjét. A próba nullhipotézise szerint a mediánok megegyeznek a független csoportokban. Amennyiben a próba szignifikáns, ezt a nullhipotézist elvetve feltételezhetjük, hogy a csoportok között van olyan, melynek mediánja eltérést mutat.
Kruskal-Wallis próba (R)


 

Friedman próba

A Friedman próba célja, hogy ugyanannak a populációnak három vagy több összetartozó mintáját hasonlítsa össze. Ezek az összetartozó minták általában ugyanazon az egyedeken mért többszöri vizsgálatok, vagy valamilyen módon összepárosítható adatok. Ehhez mintákat kell vennünk a populációból (háromnál többet időben egymást követőe) és az ott kapott értékek különbségének nullához kell közelítenie vagy pont nullának kell lennie. Így lehet kifejezni, hogy a páros mérés eredményei között nulla (azaz nincs) a különbség.

A próba feltétele, hogy a különbséget adó minta normális eloszlású populációból származzon, emiatt a függő (vizsgált) változónak folytonosnak (metrikus skála) kell lennie. Diszkrét változók és ordinális adatsorok esetében a próba nem alkalmazható, hiszen ott átlagértéket nem tudunk meghatározni. A gyakorlatban kivételt képeznek a Likert-skálák, amelyeket ordinális jellegük ellenére, metrikusnak tekintünk az elemzések során. 

Nullhipotézis: a populáció átlagainak a különbsége nulla

Alternatív hipotézis: a populáció átlagainak különbsége eltér nullától

Ha a próba eredménye bármelyik kritérium (t-érték, p-érték, konfidencia intervallum) szerint szignifikáns, elvetjük a nullhipotézist.  

 Hivatkozása: t(df: szabadságfok (n-1)) = t értéke, p = szignifikancia 

Abacus

módszerek a FRIEDMAN próba futtatására

CRITICAL INFRASTRUCTURE EMPLOYEES


INTERIM GUIDANCE FROM CDC FOR MEAT AND POULTRY PROCESSING WORKERS AND EMPLOYEES __________________________________________________ PERSONNEL IN CRITICAL INFRASTRUCTURE POSITIONS Some personnel (e.g., emergency first responders) fill essential (critical) infrastructure roles within communities. Based on the needs of indiidual jurisdictions, and the discretion of state or local health authorities, these personnel may be permitted to continue work following potential exposure to SARS-CoV-2 (either travel-associated or close contact to a confirmed case), provided they remain asymptomatic. Personnel who are permitted to work following an exposure should self-monitor under the supervision on their employer's occuptional health program including taking their temperature before each work shift to ensure they remain afebrile. On days these individuals are shceduled to work, the employer's occupational health program could consider measuring temperature and assessing symptoms prior to their starting work. Exposed healthcare personnel who are considered part of critical infrastructure should follow existing CDC guidelines. READ MORE ___________________________________________________ INTERIUM GUIDANCE FOR IMPLEMENTING SAFETY PRACTICES FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE WORKERS WHO MAY HAVE HAD EXPOSURE TO A PERSON WITH SUSPECTED OR CONFIRMED COVID-19 ___________________________________________________ INDIANA STATE DEPARTMENT OF HEALTH RELEASED INDIANA STATE OCCUPATIONAL GUIDELINES ___________________________________________________ PORK INDSUTRY COMMUNICATION ABOUT CRITICAL INFRASTRUCTURE DESIGNATIONS National Pork Producers Council submitted comments to the U.S. Department of Homeland Security explaining how broad the classification of essential infrastructure would have to be to keep the pork industry functioning. At the state level, Indiana Pork submitted a similar letter. Both letters can be accessed below. NPPC Letter 3.18.2020 - Critical Infrastructure Workers Indiana Pork Letter 3.19.2020 - Livestock Transportation ______________________________________________________ PAYCHECK PROTECTION PROGRAM
Application List of current SBA Lenders
TRAVEL AND LIVESTOCK HAULERS


OVERWEIGHT HAULING DURING COVID-19 EMERGENCY PERIOD INDOT has determined that loads of agricultural products interned for emergency response or relief are eligible to travel overweight under the emergency overweight permit, consistent with their statutory authority to issue emergency permits. Vehicles permitted under this emergency permit are limited to 90,000 lbs GVW (axle weight limits also apply, and are included on the permit) and may not exceed legal width, length, and height. All provisions of the M204 General Provisisons of an Oversize/ Overweight Vehicle Permit apply to the emergency permit, and carriers are respondible for any damage caused by their travel. To obtain the emergency overweight permit, carriers must contact the Indiana Department of Revenue's OSW Permitting Office to receive the permit (at no cost, immediately during regular business hours), just like they do with any other OSOW permit. The OSOW Permitting Office can be reached at 317-615-7320 or IndianaOSW@dor.in.gov. The emergency permit must be carried in each vehicle at all times while traveling overweight, along with a copy of the M204 General Provisions avalaible HERE. Indiana State Police have been made aware of this inclusion; they retain full discretion and authority in enforcing vehicle size and weight and OSOW permitting laws and rules. Specific questions can be directed to Leslie Morgan, Freight Manager, at lmorgan1@indot.in.gov or 317-234-2739. ___________________________________________________ HOURS OF SERVICE WAIVER EXTENDED TO FEED HAULERS As you know federal, state, and local government partnership is essential at this time as U.S. pork producers continue to supply America kitchens and consumers around the world with healthy protein. To that end, we wanted to alert you on favorable development today resulting from NPPC's advcacy efforts. On March 25th, the Department of Transportation's Federal Motor Carrier Safety Administration announced that it would expand the scope of its nationwide wavier for Hours of Service (HOS) rules to include feed deliveries. The waivers remain in force until April 12, and could be extended if warranted by the COVID-19 crisis. ___________________________________________________ CRITICAL INDUSTRY EMPLOYEE AUTHORIZATION TO TRAVEL - SAMPLE LETTER Employer should consider providing their employees with documentation that their travel is essential. The National Pork Board has put together a sample letter, as an example for employers to compose a letter specific to their farm and needs. See below the Indiana specific points from the "Stay-At-Home" Order. Indiana Specific -Section 11 of Executive Order 20-08, Section 11 designates food production essential - Section 14 (c) of Executive Order 20-08 deems agriculture as essential business ______________________________________________________ MICHIGAN REQUIRING LETTER INDICATING TRAVEL FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE While Indiana, Ohio, Illinois, and Kentucky are not currently requiring documentation, Michigan is requiring a letter to be carried with workers traveling as part of a critical infrastructure sector. Templates of letters to communicate withmployees about the requirement as well as a template for the letter to be carried are available in English and Spanish on Michigan Farm Bureau's website. If you conduct business across state lines, please use these resources to provide your employees with proper documentation. Thank you to our partners at Indiana Farm Bureau for sharing.
ADDITIONAL RESOURCES


DIY DUST MASK VIDEO TUTORIAL CDC WEBSITE INDIANA BOARD OF ANIMAL HEALTH RESOURCES PRIVATE MARKET LIST IDEM BUSINESS OPERATIONS Due to IDEM staff working remotely, all paperwork MUST be submitted electronically. When submitting electronically, please submit to the corresponding project manager to your county. You will need to reference this MAP. This will be considered the delivered document and the hard copy does not need to be mailed. - Please make sure that all email addresses are accurate. -After submitting a document, please request a response indicating IDEM has received your documents. -Compliance inspections will continue business as usual at this time. If a compliance inspection request is made and you fell it will cause an undue burden because of labor shortages, concerns over exposure to those outside the farm, etc. please contact Indiana Pork. -If problems arise as a direct result of COVID-19 outbreak (labor shortages, etc.) might take you our of regulatory compliance, please contact Indiana Pork.
RECORD KEEPING FOR DEPOPULATION AND DISPOSAL


NATIONAL PORK BOARD DEPOPULATION AND DISPOSAL
MENTAL HEALTH


MENTAL HEALTH RESOURCES NATIONAL SUICIDE PREVENTION LIFELINE: 1-800-273-8255
EQIP FUNDING FOR MORTALITY DISPOSAL


IN NCRS EMERGENCY ANIMAL MORTALITY FACT SHEET
SWINE EUTHANASIA & DEPOPULATION GUIDANCE


INDIANA BOARD OF ANIMAL HEALTH GUIDANCE
USDA's CORONAVIRUS FOOD ASSISTANCE PROGRAM (CFAP)


Download the application and eligibility forms HERE. Read the USDA Press Release HERE.