top of page

MÓDSZERTAN

Miben segít a módszertan ismerete?

"Bármely tudományágra nézve igaz, hogy aki azzal ismerkedik, annak a tudományág módszertanát is meg kell ismernie. A módszertani tudás részben technikai jellegű: tisztában kell lenni a lehetséges kutatási eljárások részleteivel és alkalmazásuk feltételeivel. A módszertan kapcsán azonban ennél jóval többről van szó. Azt is mondhatnánk, hogy a módszer sok szempontból a lényeg, mert a módszerek alkalmazása maga a tudomány művelése. Hogy egy adott időszakban miként művelik a tudományt, az függ az adott tudomány aktuális önmeghatározásától, múltjától, tradícióitól és a tágabb társadalmi környezettől is, amely mindig ott áll a tudomány aktuális működése mögött. A kutatási módszerek alkalmazása tágabb nézet- és célrendszerekbe illeszkedik bele. A metodika a konkrét kutatási eljárások alkalmazására, a metodológia pedig a módszer alkalmazása mögötti, explicit vagy implicit elméleti, elvi, filozófiai megfontolásokra utal. A szélesebb értelemben vett módszertanba mindkét szint beletartozik." 

 

Dr. Szokolszky Ágnes: Kutatómunka a pszichológiában

Válassz az alábbi témák közül:

TUDOMÁNYOS

MEGISMERÉS

[ Leírás, korreláció, okság, törvény, indukció, dedukció, magyarázatok, elméletek, redukció, determinizmus ...]

[ Kísérletezés, kvantitatív és kvalitatív kutatási stratégia, adatgyűjtés módszerei, kutatási alapstratégiák...]

[ Mérés, operacionalizáció, érvényesség, megbízhatóság, mérési skálák, mintavételi eljárások...]

[ Kísérletezés logikája, kutatási kérdés, hipotézisek, függő és független változók, kísérleti és kontrollcsoport ...]

TUDOMÁNYOS

MEGISMERÉS

[ Leírás, korreláció, okság, törvény, indukció, dedukció, magyarázatok, elméletek, redukció, determinizmus ...]

[ Kísérletezés, kvantitatív és kvalitatív kutatási stratégia, adatgyűjtés módszerei, kutatási alapstratégiák...]

[ Mérés, operacionalizáció, érvényesség, megbízhatóság, mérési skálák, mintavételi eljárások...]

[ Kísérletezés logikája, kutatási kérdés, hipotézisek, függő és független változók, kísérleti és kontrollcsoport ...]

KUTATÁSI PARADIGMÁK ÉS MÓDSZEREK

A MÉRÉS MÓDSZERTANA

A KÍSÉRLETEZÉS MÓDSZERTANA

KRITIKAI GONDOLKODÁS

[ Kritikai gondolkodás, álmagyarázatok szűrése, logikus érvelések meghozatala ...]

bottom of page