top of page

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

StatOkos Jegyzetek

Kutatás menete - Folyamatábra

Melyik statisztikai próbát válasszam? - Folyamatábra

Módszertan - Összefoglaló

Módszertan - Tudományos megismerés

Módszertan - Kutatási paradigmák és módszerek

Módszertan - A mérés módszertana

Módszertan - A kísérletezés módszertana

Módszertan - Csoportok összehasonlítása

Módszertan: Kísérleti feltételek a gyakorlatban

Módszertan: Többváltozós kísérleti elrendezések

Statisztika - Összefoglaló

Statisztika - Adatok előkészítése

Statisztika - Előtesztelés

Statisztika - Leíró statisztika

Statisztika - Szignifikanciapróbák

Statisztika - Többváltozós szignifikanciapróbák

Statisztika - Többváltozós: Varianciaanalízis

Statisztika - Többváltozós: Korreláció és Regresszió

Statisztika - Többváltozós: Faktoranalízis és Klaszteranalízis

Statisztika - Többváltozós: Diszkriminancia-analízis és Logisztikus Regresszió

Publikálás - Összefoglaló

Publikálás - Szövegek felépítése

Publikálás - Tudományos stílus

Publikálás - APA szabvány a hivatkozások esetében

Publikálás - APA szabvány az ábrák és diagramok esetén

Publikálás - Szakirodalomkeresés

Publikálás - Publikálás röviden

Publikálás - Plágium

Informatika - Összefoglaló

Informatika - Microsoft Word

Informatika - Microsoft Excel

Informatika - Microsoft PowerPoint

Etika összefoglaló

Please reload

Adatfájlok - Excel (xls) fájlformátum

Standardizált adattábla - Minden statisztikai próbához - EXCEL

Változók importálása - EXCEL

Nominális szignifikanciapróbák - EXCEL

Ordinális szignifikanciapróbák - EXCEL

Metrikus szignifikanciapróbák - EXCEL

Cochran-Q próba - EXCEL

Friedman próba - EXCEL

Többváltozós statisztikai adatok - EXCEL

Egyszempontos varianciaanalízis - ANOVA - EXCEL

Varianciaanalízis és Kovariáns - EXCEL

Please reload

Adatfájlok - SPSS (sav) fájlformátum

Standardizált adattábla - Minden statisztikai próbához - SPSS

Leíró Statisztika - SPSS

Nominális szignifikanciapróbák - SPSS

Ordinális szignifikanciapróbák - SPSS

Metrikus szignifikanciapróbák - SPSS

Cochran-Q próba - SPSS

Friedman próba - SPSS

Többváltozós statisztikai adatok - SPSS

Varianciaanalízis és Kovariáns - SPSS

Please reload

bottom of page