top of page

HASZNOS KÖNYVEK LISTÁJA

unnamed.png

A pszichológiai kutatás módszertana

Dr. Szokolszky Ágnes

A könyv a korábban már publikált Kutatómunka a pszichológiában - Metodológia, módszerek, gyakorlat című könyv új verziója. Osiris kiadó, Budapest (2020)

Túlélőkészlet az SPSS-hez

Barna Ildikó – Székelyi Mária

A könyv empirikus társadalomkutatók és szociológus hallgatók számára készült. Az SPSS programcsomag használatával párhuzamosan mutatja be, hogy milyen technikákkal lehet "rendet vágni" az adatok dzsungelében. Így ismerkedhet meg az olvasó a különböző adatredukciós módszerekkel: a főkomponens-, a faktor- és a klaszter-elemzéssel.

Kutatómunka a pszichológiában. Metodológia, módszerek, gyakorlat

Dr. Szokolszky Ágnes

A kötet azoknak szól, akik átfogó tájékozódást szeretnének nyerni a pszichológiai kutatások alapvető metodológiai tájképéről és módszer-tanáról.

Discovering Statistics Using SPSS

Andy Field

Angol nyelvű könyv, amely az SPSS használhatát mutatja be a kutatásmódszertan és a statisztika példáin keresztül.

Módszertan - A társadalmi jelenségek kutatása

Héra Gábor - Ligeti György

A szociológus szerzőpáros bevezető jellegű olvasmányos tankönyve a társadalomtudományos kutatás teljes menetét mutatja be az egyetemi hallgatók, valamint a tudományos megismerés iránt érdeklődő laikusok számára. 

Hogyan írjunk szakdolgozatot?

Umberto Eco

Egészen a szakdolgozatírás pillanatáig hajlamosak vagyunk azt hinni, ismerjük a tudományos értekezés elkészítésének alapszabályait. Aztán rá kell jönnünk: bizony segítségre van szükségünk. A Hogyan írjunk szakdolgozatot?, amely számtalan egyetemen kötelező olvasmány, minden fortélyra megtanít bennünket. 

A kutatásmódszertan alapjai

Majoros Pál

Kutatásmódszertani könyv

SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv

Sajtos László – Mitev Ariel

A könyv különböző területen tevékenykedő – mind a kezdő, mind a gyakorlott – szakemberek számára kíván segítséget nyújtani a kutatás és az adatelemzés terén. A kutatás során használt elemzési módszereknek egy jelentős arzenálját mutatja be egy, a világ leggyakrabban alkalmazott statisztikai programcsomagja, az SPSS segítségével. 

Kísérletvezérlés és adatelemzés a kognitív tudományban

Krajcsi Attila

A kutatásmódszertan általánosságban nem tárgyalt, a gyakorlatban mégis hasznos pontjait részletező könyv.

Matematikai statisztika - Pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal

Dr. Vargha András

A könyv a matematikai statisztika alapfogalmait (például változó, eloszlás, hipotézis vizsgálat) és az egyváltozós statisztikai eljárásokat (középértékek összehasonlítása, változók kapcsolatának vizsgálata, lineáris regresszió, varianciaanalízis) mutatja be részletes magyarázatokkal és kidolgozott próbafeladatokkal. A könyv egyetemi és főiskolai matematikai statisztika tárgyú kurzusok tankönyveként is használható.

Az informatika elméleti alapjai - Informatikai füzetek 1.

Bodnár István - Magyary Gyula

A szerzők, akik a középfokú, valamint a felnőttoktatásban dolgoznak, azzal a szándékkal írták ezt a könyvsorozatot, hogy rövid, áttekinthető formában juthassanak információhoz a középiskolások, a felnőttoktatásban, vagy a felsőoktatásban részt vevők. illetve az önképzéssel tanulók. A könyvsorozatot úgy állították össze, hogy az első hét kötet megfeleljen az ECDL vizsga moduljainak.

Office 2016 - Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint

Bártfai Tamás

E könyv segítségével megismerhetjük az Office 2016 programjainak kezelését. A közérthető nyelvezet miatt bátran ajánljuk akár kezdőknek is, de hasznos lehet azok számára is, akik ECDL vagy egyéb vizsgára készülnek, vagy akik a programok további lehetőségeivel kívánnak megismerkedni. A könyvet ajánljuk azok számára is, akik a 2007-es, 2010-es, vagy 2013-as verziót használják, mivel a kezelés tekintetében csak minimális a különbség.

Informatika gyakorlati érettségi közép- és emelt szinten

Holczer József

A könyv első része fokozatosan nehezedő, bevezető jellegű feladatokat tartalmaz. Ezek célja, hogy megoldásukkal átismételjük és rendszerezzük középiskolai tanulmányainkat. Ezt követik a közép-, illetve az emelt szintű feladatok. Összeállításuk során arra törekedtünk, hogy akár egy-egy teljes vizsga is összeállítható legyen az azonos problémához kapcsolódó feladatokból. Az irodai alkalmazásokhoz kapcsolódó emelt szintű feladatokat a középszinten már rutint szerzett olvasóknak is érdemes megoldaniuk.

Pszichológus Etika - 99 dilemma tükrében

Varga Katalin

A kötet a pszichológusi etika világába kalauzolja el az olvasót. Az e témakör legfontosabb klasszikus területeit – titoktartás, kettős kapcsolat, tájékoztatáson alapuló beleegyezés, kutatásetika –, valamint néhány időszerűbbet – pszichológiai tanácsadás az interneten, tesztfelvétel a neten, a pszichológia oktatásának etikai kérdései, és így tovább - a mai pszichológiai gyakorlatot szem előtt tartva tárgyalja.t makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Bioetika

Gaizler Gyula - Nyéky Kálmán

A könyv a bioetika alapvető témáit veszi sorra, olyan problémákat tárgyal, mint az élet kezdete és vége, ennek kapcsán az abortusz, a "mesterséges megtermékenyítés", a "klónozás", a szervátültetés vagy eutanázia. A kötet elsősorban orvosoknak és betegeiknek, végeredményben mindazoknak íródott, akik a szenvedő ember méltóságát mélyebben meg akarják ismerni. A könyv együttgondolkodásra hív. Az orvosi-technikai fejlődés új etikai kérdéseire orvosi és teológus szemmel, közérthetően, de kellő tudományos alapossággal keresik a választ a szerzők

Please reload

bottom of page