top of page

ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK HIVATKOZÁSA (APA)

Tárgymutató

Táblázatok hivatkozása

Táblázatok grafikai megjelenítése

Ábrák hivatkozása

Ábrák grafikai megjelenítése

Ajánlott könyvek

Dr. Szokolszky Ágnes: Kutatómunka a pszichológiában

Ábrák és táblázatok hivatkozása APA formátumban
 

A korábbiakban áttekintettük, hogy az írásos források hivatkozását hogyan kezeljük APA formátumban. Az írásos szövegek mellett hivatkozhatunk képeket, diagramokat (chart) és táblázatokat is. Az APA formátum egységesítette ezek megjelenését is és ajánlásokkal, illetve formai követelményekkel szabályozza azt. A dolgozat szempontjából ezeknek a helyes hivatkozása épp olyan fontos, mint a szövegközi gondolatok forrásának megjelölése. A helyes formátum ellenőrzéséhez többek között a Torontói Egyetem összefoglalója az APA formátummal kapcsolatos összefoglalója lehet segítségünkre.

Táblázatok megjelenítése 
 

A táblázatokkal kapcsolatban röviden elmondhatjuk, hogy az adatok rendszerezésére alkalmasak és az átláthatóságot növelik a külső szemlélő számára. Emellett szerepük van a tömörítésben és az összegzésben is. A táblázatokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a következők:

 • Ha a táblázatunk kettőnél kevesebb sort és/vagy oszlopot tartalmaz, akkor az adatokat közöljük inkább szövegközben

 • A szövegben mindig jelöljük, ha táblázatra hivatkozunk

 • A táblázatokra történő hivatkozás a szövegben ne a táblázat helyét jelölje az adott mondathoz képest (pl.: az alábbi táblázat), hanem konkrétan hivatkozzon annak számára (pl.: a 2. táblázatban ...)

 • A táblázatok formázása mindig legyen egységes

 • A táblázat szövege mindig dupla sorközzel álljon

 • A táblázat címe legyen rövid, de kifejező

 • A táblázat címe dőlt betű

 • A táblázat száma normál betű

 • Szimbólumok és egyszerű rövidítések, mint pl.: % vagy lsd. - magyarázat nélkül helyezhetők a táblázat leírásába

 • Minden oszlopnak legyen címe

 • Amennyiben a táblázat nem a sajátunk, hivatkozással jelöljük a táblázat alatti jegyzetben

Grafikai megjelenítés

 • A táblázat első sorának csak alján húzzunk a többitől eltérő vastag vonalat

 • A táblázat első sorában jobbra igazított, dölt betűs a cím

 • Az első sor alatt kezdődjön a táblázat oszlopainak megnevezése 

 • Ha a megnevezés együttesen kettő vagy több alcsoportot tartalmaz, akkor a táblázatot formázzuk úgy, hogy a rendben előbb lévő főkategória aláhúzással, míg az alkategóriák aláhúzás nélkül jelenjenek meg

 • Az oszlopok nevét tartalmazó sor alján egy aláhúzás szerepel, amely vékonyabb a cím alatt lévő aláhúzásnál

 • Ezt követően következhet az adatok felsorolása, dupla sorközzel

 • Az adatok között nincs elválasztó vonal

 • A 0 és 1 közé eső értékek esetében nem jelenítjük meg a 0-t; pl.: 0.16 esetén: .16

 • A táblázat alsó sora a címadó sorral azonosan kerül aláhúzásra, vastagabb vonallal

 • Minden érték és cím, kivéve a táblázat címét, középre igazított, normál betűtípus

 • A táblázat alatt található jegyzet jobbra igazított

tabla1.PNG

Minta táblázat a sajátunk elkészítéséhez (Forrás: Notes - University of Toronto)

Ábrák megjelenítése 
 

Az ábrák megjelenítése, hasonlóan a táblázatokhoz, a könnyebb megértést szolgálja. Azonban az ábrák lényege nem az adatok rendszerezése, hanem azok grafikai megjelenítése olyan módon, hogy az olvasó a lényeges konklúziót abból mihamarabb megérthesse és láthassa. Vagyis az ábrákat és grafikonokat arra használhatjuk, hogy a vizualizáció segítségével indukáljuk az adatsorok megértését.

 • Az ábrákra általánosságban más szabályok érvényesek, mint a táblázatokra

 • Használjuk a szöveg kiegészítéseként vagy a szöveg egyszerűsítéseként

 • A ábrákra történő hivatkozás a szövegben ne az ábra helyét jelölje az adott mondathoz képest (pl.: az alábbi ábra), hanem konkrétan hivatkozzon annak számára (pl.: a 2. ábrán ...)

 • Az ábrák mindig a megértéshez szükséges minimális információt mutassák, olvasható méretben

 • Az ábrák leírása vagy szöveges részei szintén egyszerűek és érthetőek legyenek

 • A diagramok esetében a rácspontok mindig ugyanakkorák legyenek és az értékek megfelelően legyenek ábrázolva

 • A cimkéket mindig egyértelműen az adatsort bemutató ábrarészlethez legközelebb helyezzük el

 • A tengelycimkék mindig a tengellyel párhuzamosan álljanak

 • Az ábrák címe a leírásba kerül

 • A jelmagyarázat ezzel szemben az ábra részét képezze, ne a leírásba kerüljön

Grafikai megjelenítés

 • Igyekezzünk mindig a saját ábránkat az APA szabálynak megfelelően létrehozni, ugyanis egyes programok alapbeállítása (pl.: IBM SPSS) nem tartalmazza az APA formátumot, ezért annak egyszerű átmásolása nem felel meg a követelményeknek

 • A diagramsávok mögött lévő segédvonalak megjelenítése tilos, ezt üresen kell hagyni

 • Minden nem azonos adatsor grafikai megjelenítése történhet azonos színnel, eltérő színek esetén ügyeljünk az elkülöníthetőségre 

 • A szóródási mutatók megjelenítése (Box-plot) szükséges a leíró statisztikában

 • A leírások betűtípusa Times New Roman (ez érvényes a táblázatokra is) 

price-fig12_012.jpg

Minta táblázat a sajátunk elkészítéséhez (Forrás: Help Ember Alert)

bottom of page